Studierådet

I studierådet NVF behandlar man allt som har med att plugga fysik på universitetet att göra. Här kan man diskutera undervisningen, uppläggen av programmen, miljön i och runt universitetet och allt annat som rör våra studier. Genom studierådet har vi fysikstudenter möjlighet att påverka universitetets beslut i frågor som rör oss. Representanter från studierådet sitter i olika råd, styrelser och utskott inom universitetet och Uppsala teknolog- och naturvetarkår och det är genom dessa som vi har makten att påverka.

För att studierådet ska fungera bra är det viktigt att så många fysikstudenter som möjligt är med och engagerar sig. Det är vår studietid det handlar om! Våra möten hålls ungefär en gång i månaden och de är öppna för alla som studerar fysik! På varje möta är det gratis fika!

Vi som sitter i studierådet har dessutom ofta koll på hur saker och ting hänger ihop och vem man ska prata med i olika sammanhang, så om du har några problem eller fungeringar rörande ditt liv som fysikstudent så är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss.

Nu har FysKam:s pedagogiska pris grundstomme tagit form! Det kommer tas fram en jury under ett FysKammöte och den juryn har i uppgift att ta fram en pedagogisk pristagare utifrån de nomineringar och motiveringar som kommer in.

Är du intresserad att sitta i juryn så skicka ett mail och säg att du kandiderar (senast till Fyskam:s årsmöte). Priset kommer delas ut på kamratskapen!

Värsta kul att vi har fixat ett pedagogiskt pris!

Studierådets mejladress: nvf-sr@utn.se