Styrelsen

Här står det lite information om FysKams styrelse!

Ordförande

Sittande: Mattias Kynde Hämberg | nvf-ordf@utn.se

Ordförande kallar till möten (medlemsmöten, styrelsemöten, årsmöten), sköter kommunikationen utåt (universitetet, UTN, de andra sektionerna etc), har en övergripande koll på sektionens arbete och ser till att det utförs. Sköter nyckelutdelningen. Firmatecknar föreningen tillsammans med kassören.

Vice ordförande

Sittande: Emma Danielsson | nvf-vice@utn.se

Vice ordförande är ordförandes högra hand och har samma arbetsupgifter. Agerar med samma mandat som ordförande då denne är frånvarande. Har det yttersta ansvaret för att föreningens stadgar finns tillgängliga och är aktuella.

Sekreterare

Sittande: Anna Sandberg | nvf-sek@utn.se

Sekreteraren ansvarar för protokollskrivning på möten samt att tidigare dokument finns tillgängliga för medlemmarna.

Kassör

Sittande: Gustav Rattila | nvf-kassor@utn.se

Sköter sektionens ekonomi och ser till att en revisionsberättelse finns till årsmötet. Firmatecknar föreningen tillsammans med ordförande.

Inköpsansvarig

Sittande: Alexander Elmgren | nvf-inkop@utn.se

Ansvarar för sektionens förmedling av varor. Sköter prissättningen tillsammans med kassören.

Informationsansvarig

Sittande: Andreas Lundin | nvf-info@utn.se

Ansvarar tillsammans med sekreteraren för att föreningens dokument finns tillgängliga för sektionens medlemmar, att information från styrelsen når medlemmarna, att medlemsregister och maillista fungerar och är aktuella. Har det yttersta ansvaret för att sektionens IT-tjänster (hemsida, filserver m.m.) fungerar som det skall.

Lokalansvarig

Sittande: Elin Bäck | nvf-lokal@utn.se

Ansvarar för att lokalen sköts och hålls trivsam för allas vår trevnad, ser till att blommorna blir vattnade. Skriver städschemat och ser till att det följs.

Festansvarig

Sittande: Souvanik Hui | nvf-fest@utn.se

Ansvarar för sektionens fritidsaktiviteter tillsammans med FysKams festkommité.

Internationellt ansvarig

Sittande: Parham Azish | nvf-int@utn.se

Sköter kontakten med sektionens internationella studenter.