Styrelsen

Här står det lite information om FysKams styrelse!

Ordförande

Sittande: Emma Danielsson | nvf-ordf@utn.se

Ordförande kallar till möten (medlemsmöten, styrelsemöten, årsmöten), sköter kommunikationen utåt (universitetet, UTN, de andra sektionerna etc), har en övergripande koll på sektionens arbete och ser till att det utförs. Sköter nyckelutdelningen. Firmatecknar föreningen tillsammans med kassören. Sista att lämna föreningen när Ångström dränks av de smältande polerna.

Vice ordförande

Sittande: Elin Bäck | nvf-vice@utn.se

Vice ordförande är ordförandes högra hand och har samma arbetsupgifter. Agerar med samma mandat som ordförande då denne är frånvarande. Har det yttersta ansvaret för att föreningens stadgar finns tillgängliga och är aktuella. Ordförandes moraliska kompass.

Sekreterare

Sittande: Benjamin Olsson | nvf-sek@utn.se

Sekreteraren ansvarar för protokollskrivning på möten samt att tidigare dokument finns tillgängliga för medlemmarna. FysKams ordsmed, lite av en mer byråkratiskt svensk Susie Dent.

Kassör

Sittande: Franz Wilhelm | nvf-kassor@utn.se

Sköter sektionens ekonomi och ser till att en revisionsberättelse finns till årsmötet. Firmatecknar föreningen tillsammans med ordförande. Räknar varje krona och håller i plånboken.

Inköpsansvarig

Sittande: Ebba Koerfer | nvf-inkop@utn.se

Ansvarar för sektionens förmedling av varor. Sköter prissättningen tillsammans med kassören. Går från ord till handling.

Vice inköpsansvarig

Sittande: Elis Uebel | nvf-inkop@utn.se

Nästan lika handlingskraftig som Inköpsansvarig. Nästan.

Webbansvarig

Sittande: Anton Gregefalk | nvf-info@utn.se

Håller koll på FysKams hemsida, medlemsregister, samt lite annat smått och gott. CLImatanpassad.

Lokalansvarig

Sittande: Linus Olofsson | nvf-lokal@utn.se

Ansvarar för att lokalen sköts. Skriver städschemat och ser till att det följs. Organiserar inköp av labbrockar. Med andra ord, hundra procent Rock'n'Room!

Eventansvarig

Sittande: Anna Sandberg | nvf-fest@utn.se

Ansvarar för sektionens fritidsaktiviteter tillsammans med FysKams festkommité. Asynkron eventhanterare.

Internationellt ansvarig

Sittande: Parham Azish | nvf-int@utn.se

Supervises our formal relations with international students.