Styrelsen

Här står det lite information om FysKams styrelse!

Ordförande

Sittande: Max Saarijärvi Johansson | nvf-ordf@utn.se

Ordförande kallar till möten (medlemsmöten, styrelsemöten, årsmöten), sköter kommunikationen utåt (universitetet, UTN, de andra sektionerna etc), har en övergripande koll på sektionens arbete och ser till att det utförs. Sköter nyckelutdelningen. Firmatecknar föreningen tillsammans med kassören. Sista att lämna föreningen när Ångström dränks av de smältande polerna.

Vice ordförande

Sittande: Ola Carlsson | nvf-vice@utn.se

Vice ordförande är ordförandes högra hand och har samma arbetsupgifter. Agerar med samma mandat som ordförande då denne är frånvarande. Har det yttersta ansvaret för att föreningens stadgar finns tillgängliga och är aktuella. Ordförandes moraliska kompass.

Sekreterare

Sittande: Niklas Engelhardt Önne | nvf-sek@utn.se

Sekreteraren ansvarar för protokollskrivning på möten samt att tidigare dokument finns tillgängliga för medlemmarna. FysKams ordsmed, lite av en mer byråkratiskt svensk Susie Dent.

Kassör

Sittande: Victor Freedman | nvf-kassor@utn.se

Sköter sektionens ekonomi och ser till att en revisionsberättelse finns till årsmötet. Firmatecknar föreningen tillsammans med ordförande. Räknar varje krona och håller i plånboken.

Inköpsansvarig

Sittande: Klara Jons | nvf-inkop@utn.se

Ansvarar för sektionens förmedling av varor. Sköter prissättningen tillsammans med kassören. Går från ord till handling.

Webbansvarig

Sittande: Brian Rydgren | nvf-info@utn.se

Håller koll på FysKams hemsida, medlemsregister, samt lite annat smått och gott. CLImatanpassad.

Lokalansvarig

Sittande: Emanuel Hagerblom Sjöquist | nvf-lokal@utn.se

Ansvarar för att lokalen sköts. Skriver städschemat och ser till att det följs. Organiserar inköp av labbrockar. Med andra ord, hundra procent Rock'n'Room!

Klubbmästare

Sittande: Marcus Letalick | nvf-fest@utn.se

Ansvarar för sektionens fritidsaktiviteter tillsammans med FysKams sexmästeri. Asynkron eventhanterare.

Internationellt ansvarig

Sittande: Axel Eiji Ikegami Andersson | nvf-int@utn.se

Supervises our formal relations with international students.

Studierådsansvarig

Sittande: Minna Palmgren Thun | jakob.grund@gmail.com (Officiell mail på gång)

Sköter kommunikationen mellan Fyskams styrelse och Fysikstudierådets styrelse